Kurumsal

Misyon - Vizyon ve Politikamız

Misyon - Vizyon ve Politikamız

Günümüz itibariyle ne olursa olsun en üst kaliteli ve yüksek sağlıklı bir yaşam isteği, düşüncesi, amacı ve çabası git gide yükselerek artmaktadır. Bu eylemler de dolayısıyla yaşama tarzımızda ve düşündüğümüz şeylerde de farklılık olmaktadır. Artık herhangi bir ev, okul, mekan, cafe ve buna benzer şeylerde sadece metrekare, manzara, yükseklik değil, mekanın veya evin almış olduğu radyasyon derecesi, elektromanyetik alan çekimi ve buna benzer çok daha fazla insan hayatını kötü yönde etkilemekte olan ve insanların artık farkında olduğu unsurların çok olmasına veya az olmasına dikkat edilmektedir.