Hakkımızda

Tüm Gsm, Tv Fm Frekans bandlarında BTK nın istemiş olduğu EMR ölçümü ve raporlamasını, yeni kurulan ve revizyon yapılan Gsm, Tv Fm istasyonlarının revize dosyalarının hazırlanması ayrıca değerli müşterilerimizin güvenlerinden emin olmaları için profesyonel elektromanyetik ...

Hakkımızda

Misyon - Vizyon ve Politikamız

Günümüz itibariyle ne olursa olsun en üst kaliteli ve yüksek sağlıklı bir yaşam isteği, düşüncesi, amacı ve çabası git gide yükselerek artmaktadır. Bu eylemler de dolayısıyla yaşama tarzımızda ve düşündüğümüz şeylerde de farklılık olmaktadır. Artık herhangi bir ...

Misyon - Vizyon ve Politikamız

Sahip Olduğumuz Sertifika ve Belgeler

Bunların tek bir amacı olabilir, o da elektromanyetik radyasyon ve zührevi unsurların insan hayatını çok kötü yönde etkilemesidir. Tabi bunlar da zamanla olup bir anda olmadığından kimi insanlar tarafından da göz ardı edilebilmektedir. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda son on yıldır ...

Sahip Olduğumuz Sertifika ve Belgeler